169 محصول
تصویر محصول
محصول
مشخصات
قیمت
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
 • حالت فیزیکی: مایع
 • بسته بندی: بشکه 200 Kg
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: جامبوبگ
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • بسته بندی: کیسه و پالت
 • ویژگی محصول: شفافیت بالا
 • گرید: GPPS1540 . 1460 . 1160 . 1028 . G144
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • گرید: hips 4512 . 7240 . 6045
 • بسته بندی: کیسه و پالت
 • ویژگی محصول: سخت از نوع معمولی
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • گرید: f100 . f300 . eps200 . eps300 . R310. F240
 • بسته بندی: کیسه و جامبو
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: گالن
 • بسته بندی: گالن 65 Kg
 • کشور: ایران
 • نوع: سیلیکونی و غیر سیلیکونی
 • برند: ایرانی
 • گرید: انواع گرید
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • کشور: مالزی - هند - چین - ایران
 • برند: KLK مالزی - evyap - چینی - هندی
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • حالت فیزیکی: پودر جامد سفید رنگ
 • بسته بندی: جامبو 1 تنی
قیمت به ازای هر کیلوگرم
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • گرید: صنعتی و آزمایشگاهی
 • بسته بندی: کیسه 25 Kg
 • کشور: چین - هند
 • برند: MICROLEX - MERCK
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • گرید: صنعتی
 • برند: پتروشیمی فارابی ، فاخر
 • بسته بندی: کیسه 25 Kg و جامبو 1000 Kg
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • بسته بندی: کیسه 10 و 25 Kg
 • گرید: صنعتی
 • کشور: FUSIL چین
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: جامبوبگ
 • کشور: CHO چین
 • بسته بندی: کیسه و جامبو 1000Kg
 • گرید: صنعتی
قیمت به ازای هر کیلوگرم
169 محصول