169 محصول
تصویر محصول
محصول
مشخصات
قیمت
قیمت به ازای هر کیلوگرم
قیمت به ازای هر کیلوگرم
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • کشور: ایران
 • برند: پتروشیمی
 • بسته بندی: کیسه 25 Kg
 • گرید: 1102/ 440G / 440L / 510L/ 515 / 510M / 525J / 545L / 515MA / 548R / 548T / 550J / 552R / C30S / 550J_550S / J740 / M1600 / MR230 / R200 / R60 / RG3212E / RP2400 / RP270G / RP340R / 30S / Z30G /
 • حالت فیزیکی: گرانول شفاف
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
 • حالت فیزیکی: مایع
 • بسته بندی: بشکه 200 Kg
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: جامبوبگ
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • گرید: f100 . f300 . eps200 . eps300 . R310. F240
 • بسته بندی: کیسه و جامبو
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: گالن
 • بسته بندی: گالن 65 Kg
 • کشور: ایران
 • نوع: سیلیکونی و غیر سیلیکونی
 • برند: ایرانی
 • گرید: انواع گرید
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
 • کشور: مالزی - هند - چین - ایران
 • برند: KLK مالزی - evyap - چینی - هندی
 • بسته بندی: بشکه
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • حالت فیزیکی: پودر جامد سفید رنگ
 • بسته بندی: جامبو 1 تنی
قیمت به ازای هر کیلوگرم
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • گرید: صنعتی و آزمایشگاهی
 • بسته بندی: کیسه 25 Kg
 • کشور: چین - هند
 • برند: MICROLEX - MERCK
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • گرید: صنعتی
 • برند: پتروشیمی فارابی ، فاخر
 • بسته بندی: کیسه 25 Kg و جامبو 1000 Kg
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • بسته بندی: کیسه 10 و 25 Kg
 • گرید: صنعتی
 • کشور: FUSIL چین
169 محصول