172 محصول
تصویر محصول
محصول
مشخصات
قیمت
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
قیمت به ازای هر کیلوگرم
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
 • کشور: ایران
 • نام ماده: پلی اتیلن گلایکول (PEG )
 • گرید: 200
 • درصد خلوص: 99 درصد
 • بسته بندی: بشکه 220 KG
قیمت به ازای هر کیلوگرم
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: گالن
 • درصد خلوص: 98%
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
 • کشور: ایران
 • گرید: صنعتی
 • برند: پتروشیمی اروند-ارومیه
 • بسته بندی: بشکه و تانکر
 • نام ماده: سود مایع
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
 • نام ماده: مونو اتانول آمین
 • بسته بندی: بشکه 200 Kg
 • برند: پتروشیمی شازند
 • نوع: صنعتی
 • درصد خلوص: 98%
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
 • نام ماده: دی اتانول آمین
 • نوع: صنعتی
 • کشور: ایران
 • برند: پتروشیمی شازند
 • درصد خلوص: 98%
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
 • نام ماده: تری اتانول آمین
 • نوع: صنعتی
 • کشور: ایران
 • برند: پتروشیمی شازند
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: تانکر
 • نام ماده: متانول
 • نوع: صنعتی
 • کشور: ایران
 • برند: متانول شیراز ، متانول کاوه ، متانول زاگرس
 • درصد خلوص: 99%
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
 • کشور: ایران
 • گرید: صنعتی
 • برند: پالایشگاه اصفهان و تبریز
 • بسته بندی: بشکه و تانکر
 • درصد خلوص: 96%
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
 • نام ماده: منومر استایرن
 • کشور: ایران
 • نوع: صنعتی
 • برند: پتروشیمی پارس
 • درصد خلوص: 99/5
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • نام ماده: بوراکس
 • گرید: صنعتی
 • برند: اتی معدن
 • کشور: ترکیه
 • بسته بندی: کیسه 25 Kg
172 محصول