1 محصول
تصویر محصول
محصول
مشخصات
قیمت
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
  • حالت فیزیکی: مایع بی رنگ
  • بسته بندی: بشکه 230 کیلویی
  • درصد خلوص: 99.9%
  • گرید: صنعتی
  • ویژگی محصول: مایع بی بو، حلال
1 محصول