1 محصول
تصویر محصول
محصول
مشخصات
قیمت
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
  • نام ماده: منومر استایرن
  • کشور: ایران
  • نوع: صنعتی
  • برند: پتروشیمی پارس
  • درصد خلوص: 99/5
1 محصول