3 محصولات
تصویر محصول
محصول
مشخصات
قیمت
قیمت به ازای هر کیلوگرم
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
  • گرید: f100 . f300 . eps200 . eps300 . R310. F240
  • بسته بندی: کیسه و جامبو
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
  • بسته بندی: کیسه و پالت
  • ویژگی محصول: شفافیت بالا
  • گرید: GPPS1540 . 1460 . 1160 . 1028 . G144
3 محصول