20 محصولات
تصویر محصول
محصول
مشخصات
قیمت
قیمت به ازای هر کیلوگرم
قیمت به ازای هر کیلوگرم
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • گرید: صنعتی
 • نوع: جامد
 • برند: چینی LG
 • کشور: چین-کره
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
 • کشور: چین-روسیه-کره
 • گرید: صنعتی و بهداشتی
 • برند: ست لایت-ال جی
 • بسته بندی: بشکه 200 کیلویی
 • حالت فیزیکی: مایع
قیمت به ازای هر کیلوگرم
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
 • کشور: ایران
 • برند: پتروشیمی بندر امام،پالایشگاه اصفهان
 • گرید: صنعتی
 • بسته بندی: بشکه و تانکر
 • درصد خلوص: 98%
قیمت به ازای هر کیلوگرم
قیمت به ازای هر کیلوگرم
قیمت به ازای هر کیلوگرم
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: گالن
 • بسته بندی: گالن 34 و 65 کیلویی
 • کشور: ایران
 • برند: پتروشیمی فناوران
 • درصد خلوص: 98%
 • نوع: صنعتی و خوراکی
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: گالن
 • کشور: آلمان
 • بسته بندی: گالن 35 کیلویی
 • درصد خلوص: 85%
 • گرید: صنعتی
 • حالت فیزیکی: مایع
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • نام ماده: اسید سیتریک
 • برند: TTCA
 • کشور: چین
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
 • نوع: آبدار و خشک
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
 • حالت فیزیکی: مایع بی رنگ
 • ویژگی محصول: حلال،مایع بی بو
 • درصد خلوص: 99.9%
 • گرید: صنعتی
 • گرید: صنعتی
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • درصد خلوص: 100%
 • کشور: چین
 • گرید: صنعتی
 • برند: فوفنگ
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • نام ماده: آهک هیدراته
 • برند: الساپا
 • کشور: ایران
 • گرید: داخلی
 • بسته بندی: کیسه 25 Kg
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • نام ماده: هیدروکسید پتاسیم
 • گرید: صنعتی
 • برند: یونید و چینی
 • کشور: کره و چین
 • درصد خلوص: 90%
قیمت به ازای هر کیلوگرم
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • نوع: صنعتی و خوراکی
 • بسته بندی: کیسه های 25 و 50 کیلویی
 • کشور: ایران
 • نام ماده: بی کربنات سدیم
 • حالت فیزیکی: جامد
قیمت به ازای هر کیلوگرم
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
 • کشور: ایران
 • گرید: صنعتی
 • برند: پتروشیمی اروند-ارومیه
 • بسته بندی: بشکه و تانکر
 • نام ماده: سود مایع
20 محصول