1 محصولات
تصویر محصول
محصول
مشخصات
قیمت
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: تانکر
  • نام ماده: متانول
  • نوع: صنعتی
  • کشور: ایران
  • برند: متانول شیراز ، متانول کاوه ، متانول زاگرس
  • درصد خلوص: 99%
1 محصول