4 محصولات
تصویر محصول
محصول
مشخصات
قیمت
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: گالن
 • نام ماده: اسید فسفریک
 • گرید: خوراکی
 • برند: چینی
 • بسته بندی: گالن 35 کیلوگرمی
 • درصد خلوص: 85%
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
 • حالت فیزیکی: مایع بی رنگ
 • ویژگی محصول: حلال،مایع بی بو
 • درصد خلوص: 99.9%
 • گرید: صنعتی
 • گرید: صنعتی
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: گالن
 • درصد خلوص: 98%
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: گالن
 • درصد خلوص: 98%
4 محصول