3 محصولات
تصویر محصول
محصول
مشخصات
قیمت
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: گالن
  • نام ماده: اسید فسفریک
  • گرید: خوراکی
  • برند: چینی
  • کشور: چین
  • درصد خلوص: 85%
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: گالن
  • درصد خلوص: 98%
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: گالن
  • درصد خلوص: 98%
3 محصول