4 محصولات
تصویر محصول
محصول
مشخصات
قیمت
قیمت به ازای هر کیلوگرم
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
  • گرید: hips 4512 . 7240 . 6045
  • بسته بندی: کیسه و پالت
  • ویژگی محصول: سخت از نوع معمولی
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
  • بسته بندی: کیسه و پالت
  • ویژگی محصول: شفافیت بالا
  • گرید: GPPS1540 . 1460 . 1160 . 1028 . G144
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
4 محصول