به الساپا خوش آمدید

02186017283-85

بهره برداری از دیسپچینگ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آغاز شد

یکشنبه 12 آبان 1398 141 بازدید کننده گروه اخبار صنعت


بهره برداری از دیسپچینگ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آغاز شد

  

به گزارش نفت نیوز، این مرکز سامانه ای مکانیزه است که اطلاعات مربوط به توزیع و مصرف را جمع آوری و مدیریت می کند.

مرکز دیسپچینگ که مشابه آن در شرکت ملی گاز ایارن و شرکت توانیز ایجاد شده است، آن نقش مهمی در نظارت لحظه به لحظه توزیع و مصرف سوخت ایفا خواهد کرد،

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران،  راه اندازی مرکز دیسپچینگ در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، این امکان را ایجاد می کند که تمام اطلاعات مربوط به حمل، انتقال و تخلیه فرآورده در مبادی وارداتی، انبارهای نفت،خطوط انتقال فرآورده و نفتکش ها، در مرزهای خاکی و آبی کشور به صورت آنلاین در این مرکز ثبت و مدیریت شود.

انتقال اطلاعات به روز و معتبر مربوط به موجودی و اندازه گیری (میترینگ) فرآورده از کل کشور ( ٤٥ نقطه مشتمل بر انبارهای نفت،  تاسیسات گاز مایع و اسکله های نفتی) جمع آوری و به صورت آنلاین به ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی،از ویژگی های مهم مرکز یاد شده است.

طراحی، اجرا و پشتیبانی و نگهداشت مرکز دیسپچینگ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، ١٠٠ درصد ایرانی و با یک هجدهم قیمت مشابه خارجی محقق شده است.

پیش بینی امنیت سایبری در تجمیع اطلاعات،یکپارچه سازی، همچنین تنوع پروتکل های داده از تجهیزات متنوع،زیرساخت و سامانه میزبان، ازدیگر ویژگی های مهم این مرکز است.
توسعه نرم افزارهای تخمین به صورت  توسعه دیسپچینگ اطلاعات توزیع داخل کشور و توسعه دیسپچینگ اطلاعات جایگاه های عرضه فرآورده از دیگر طرح های آینده شرکت ملی پخش فرآروده های نفتی است.


برچسب ها
،
بهره برداری از دیسپچینگ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آغاز شدشرکت تولیدی و بازرگانی ELSAPA - شرکت علمی سازان پارت اندیش کوشا11/3/2019  به گزارش نفت نیوز، این مرکز سامانه ای مکانیزه است که اطلاعات مربوط به توزیع و مصرف را جم ...   به گزارش نفت نیوز، این مرکز سامانه ای مکانیزه است که اطلاعات مربوط به توزیع و مصرف را جمع آوری و مدیریت می کند.مرکز دیسپچینگ که مشابه آن در شرکت ملی گاز ایارن و شرکت توانیز ایجاد شده است، آن نقش مهمی در نظارت لحظه به لحظه توزیع و مصرف سوخت ایفا خواهد کرد،به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران،  راه اندازی مرکز دیسپچینگ در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، این امکان را ایجاد می کند که تمام اطلاعات مربوط به حمل، انتقال و تخلیه فرآورده در مبادی وارداتی، انبارهای نفت،خطوط انتقال فرآورده و نفتکش ها، در مرزهای خاکی و آبی کشور به صورت آنلاین در این مرکز ثبت و مدیریت شود.انتقال اطلاعات به روز و معتبر مربوط به موجودی و اندازه گیری (میترینگ) فرآورده از کل کشور ( ٤٥ نقطه مشتمل بر انبارهای نفت،  تاسیسات گاز مایع و اسکله های نفتی) جمع آوری و به صورت آنلاین به ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی،از ویژگی های مهم مرکز یاد شده است.طراحی، اجرا و پشتیبانی و نگهداشت مرکز دیسپچینگ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، ١٠٠ درصد ایرانی و با یک هجدهم قیمت مشابه خارجی محقق شده است.پیش بینی امنیت سایبری در تجمیع اطلاعات،یکپارچه سازی، همچنین تنوع پروتکل های داده از تجهیزات متنوع،زیرساخت و سامانه میزبان، ازدیگر ویژگی های مهم این مرکز است.توسعه نرم افزارهای تخمین به صورت  توسعه دیسپچینگ اطلاعات توزیع داخل کشور و توسعه دیسپچینگ اطلاعات جایگاه های عرضه فرآورده از دیگر طرح های آینده شرکت ملی پخش فرآروده های نفتی است.5.0