گروه بین المللی 10points در سال 1379 توسط مهندس صمد کارگر و جمعی از دوستان متخصص ایشان بنیان گذاری شد و از آن پس در جهت ارتقای کارآفرینی، جذب جوانان با استعداد و شعار Make It Simple کوشیده است تا بدین وسیله بستری برای اشتغال زایی و کسب درآمد و همچنین آسایش و رفاه برای جوانان و پیشرفت اقتصادی کشور عزیزمان را فراهم آورد.