İyon Değişim Reçinesi

156 Ziyaret Pazar 18 Şub 2024
Fiyatı Kilogram
İyon değişim reçinesi veya başka bir deyişle iyon takas reçinesi, çok geniş bir organik polimer bileşikleri yelpazesidir ve iyon değişimi için çok uygun bir ortam olarak işlev görür.✨ Bu reçineler, bazik ve asidik ortamlarda stabil olacak şekildedir.
Özellikler:
 • Paketleme: Kilogram
 • Paket Tipi: Bag
 • Destek 24/7
  Bizimle temasa geçin
 • %1 satış yerinin istihdamı ve geliştirilmesi
  Bir milyon satın alımınızdan 10 bin toman yeni yatırımlara harcanacak.
 • Sıcak teklifler
  Özel teklif

İyon değişim reçinesi veya diğer bir ifadeyle iyon takas reçinesi, çok geniş bir organik polimer bileşikleri yelpazesidir ve iyon değişimi için çok uygun bir ortam olarak işlev görür. Bu reçine, negatif veya pozitif yük taşıyan siteler içerir ki, bu da çevresindeki çözeltiden zıt yüklü iyonları kolayca çekebilmesini sağlar.

Bu reçineler, gözenekli ve hafif katı maddeler olup genellikle levha, boncuk veya granül formunda üretilirler. Bu reçineler bir çözeltiye daldırıldıklarında, çözeltiyi emer ve sonuçta şişerler. Bu reçinelerin şişme derecesi, iyonik yoğunluğa ve çözeltinin polimer yapısına bağlıdır.

Bu reçineler, stiren-divinil benzen kopolimerinden üretilir. Ayrıca, fenol-formaldehit ve metakrilik-divinil benzen gibi diğer bileşikler de kullanılır. Elektrik yükü taşıyan gruplar arasında, dördüncül amonyum tuzları, sülfonik veya fosfonik asit tuzları bulunur.

İyon değişim reçinesi, yapışkanlık özelliği yüksek bir sentetik veya doğal bileşik (zeolit olarak da bilinir) olup, alkollerde kolayca çözünebilir.

İyon değişim reçinelerinin en önemli ve yaygın kullanımlarından biri, suyu iyonlardan ve suyun sertliğinden arındırmak için filtre olarak kullanılmasıdır.

Aslında, reçine fiyatları, diğer polimerik ve kimyasal maddeler gibi kalite, marka vb. gibi faktörlere bağlıdır. Siz değerli müşteriler, bu reçineleri Elsapa şirketinden en uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.

İyon Değişim Reçinesi

İyon Değişim Reçinesinin Özellikleri

İyon değişim reçinelerinin bazı teknik özellikleri şunlardır:

 • Gerçekten de, iyon değişim reçineleri, nem çekme eğilimine sahiptir (reçineler tarafından emilen nem miktarı, bunların fonksiyonel gruplarına ve yapılarındaki çapraz bağlara bağlıdır).
 • Bu reçineler, bazik ve asidik ortamlarda stabil olacak şekildedir.
 • Gözenekli ve hafif katı maddelerdir.
 • Fiziksel olarak dayanıklıdırlar (basınç ve gerilimi tolere edebilirler).
 • Reçinelerin ısıya dayanıklılığı yüksektir, böylece yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen işlemler sırasında uygun performans ve verimlilik sağlarlar.

İyon Değişim Reçinelerinin Çeşitleri

İyon değişim reçineleri iki türe ayrılır. Katyon değişim reçineleri, pozitif yüklü iyonlardır (örneğin, sodyum iyonunu kalsiyum iyonuyla değiştirirler). Aniyon değişim reçineleri, negatif yüklü iyonlardır (örneğin, klorür iyonunu arsenik iyonuyla değiştirirler).

İyon Değişim Reçinesi

İyon Değişim Reçinesinin Çeşitli Endüstrilerdeki Kullanımı Nasıldır?

Ev ve endüstriyel kullanımlarda, magnezyum, kalsiyum, mangan, klor, demir, nitrat gibi tuzların ve sudan, şekerin arıtılması ve ayrıca gümüş, uranyum, altın gibi değerli elementlerin yoğunlaştırılması için iyon değişim reçinesi yaygın olarak kullanılır.

İçme Suyu Arıtımında İyon Değişim Reçinesinin Kullanımı Nasıldır?

İyon değişim reçinesi, sağlıklı içme suyu üretimi için yaygın olarak kullanılır. Perklorat ve nitratın giderilmesi için çok sayıda reçine kullanılır. Reçine boncukları, suyu yumuşatmak için kullanılır.

İlaç Endüstrisinde İyon Değişim Reçinesi Nedir?

Bu tür reçineler, sadece çok özel reaksiyonları katalize etmekle kalmaz, aynı zamanda bu endüstride çok aktif farmasötik maddelerin ayrıştırılması ve arıtılması için de kullanılır. Kolestipol, kolestiramin ve stiren sülfat gibi üç reçine türü, çok aktif farmasötik maddeler olarak kullanılır.

Bilinmesi gereken bir nokta, sodyum polistiren sülfonat reçinesinin çok asidik olması ve hiperkalemi tedavisinde kullanılmasıdır.

Kolestipol, hiperkolesterolemi tedavisinde kullanılan zayıf bir bazik reçinedir.

Buna karşılık, kolestiramin bir bazik reçine türüdür ve hiperkolesterolemi tedavisinde kullanılır.

Kolestiramin ve kolestipol, safra asitleri için reçine alıcıları olarak kabul edilir.

İyon değişim reçinesi, tablet, süspansiyon ve kapsül formülasyonlarında katkı maddesi olarak kullanılır.

Su Yumuşatmada Reçinenin Kullanımı Nasıldır?

Bildiğiniz üzere, su birçok yabancı madde içerir. Bu yabancı maddeler, insan sağlığı için genellikle bir sorun oluşturmaz. Ancak genel olarak kirleticiler olarak kabul edilirler ve sudan çıkarılmalıdırlar. Kum gibi çözünmeyen maddeler, filtrasyon yardımıyla kolayca sudan çıkarılabilir.

Çözünen maddeler için, diğer tekniklerin kullanılması gerekir. Mikron büyüklüğündeki maddeler, iyon değişim reçinesi ile çıkarılabilir.

İyon Değişim Reçinesinin Diğer Kullanımları

İyon değişim reçinesinin en önemli ve temel kullanımları şunlardır:

 • İçme suyundaki kation iyonlarının ve suyun sertliğinin giderilmesi
 • İçme suyundaki anyon iyonlarının reçineler yardımıyla çıkarılması
 • Anyon ve kation reçinelerin birlikte kullanımıyla kapsamlı arıtma
 • Su deiyonizasyonu için mix-bed reçine kullanımı
 • Sudan mineral maddelerin çıkarılması
 • Sudan nitratın giderilmesi
 • Değerli metallerin geri kazanımı ve ayrıştırılması
 • Nükleer enerji santralleri
 • Klorun giderilmesi
 • Sudan florürün çıkarılması
 • Sudan ağır metallerin çıkarılması
 • Sudan organik maddelerin ve renklerin çıkarılması
 • Bazı gıda endüstrilerinde, örneğin içecekler, şeker ve tatlandırıcılar
 • Tekstil endüstrisinde renklerin çıkarılması veya geri kazanımı

İyon Değişim Reçinesi

Elsapa Şirketinden İyon Değişim Reçinesi Satın Almak Nasıldır?

İyon değişim reçineleri satın almadan önce, bu maddenin özellikleri ve kullanımları hakkında yeterli ve uygun bilgiye sahip olmanız gerekir. Böylece, amaçladığınız kullanım türüne göre uygun reçine türünü satın alabilirsiniz.

Elsapa ticaret grubundan iyon değişim reçinesi satın alarak, bu maddeyi üreten üreticilerle iletişim kurabilirsiniz.

Elsapa Kimyasal Ticaret Grubu, ülkenin en iyi ve en büyük, kimyasal ve polimer malzemelerin alım-satımı alanında çok aktif ekiplerinden biridir. İyon değişim reçinesinin özellikleri ve kullanımları hakkında daha fazla ve tam bilgi almak için, bu benzersiz grubun uzmanlarıyla iletişime geçin. Bu maddeyi satın almadan önce, bu grubun ücretsiz danışmanlık hizmetinden yararlanmanız önerilir.

Yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı iyon değişim reçinelerini satın almak için web sitemizi www.elsapaco.com adresinden ziyaret edebilirsiniz.

 İyon Değişim Reçinesi Satın Almak

Elsapa kimyasal ve polimer maddeler ile su arıtma çevrimiçi mağazası, en iyi fiyat ve yüksek kaliteli İyon Değişim Reçinesi satıcısıdır.

Satın almak için , Elsapa şirketinin İyon Değişim Reçinesi satış uzmanı ile iletişim kurabilirsiniz.

İletişim numarası: 02186017285

Şimdi arayın

  Yorum gönder